Home > Blossary: Myers-Briggs Type Indicator
It's a personality test based on the theory developed by Katharine Cook Briggs and Isabel Briggs Myers from the typological theories proposed by Carl Gustav Jung, and first published in his 1921 book Psychological Types (English edition, 1923).

Category: Education

8 Terms

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Sensing people may prefer information that is in the present, tangible and concrete: information can be comprehended by the five senses. They may prefer to to be interested in the small detail and facts. For them, the meaning is in the data.Sensing people prefer to trust experience and what is real.They tend to focus on the small detail first.Often considered practical minded people, using common sense and tried and tested methods when approaching problems.

Domain: Psychology; Category: General psychology

Sensing människor kanske föredrar information som är i nuet, påtagliga och konkreta: information kan vara förstås av de fem sinnena. De kanske vill att vara intresserade av liten detalj och fakta. För dem är den mening som avses i data.Fjärranalys människor föredrar att lita på erfarenhet och vad som är verkligt.De tenderar att fokusera på de små detaljerna först.Anses ofta vara praktiskt sinnade människor, med sunt förnuft och beprövade metoder när man närmar sig problemen.

Domain: Psychology; Category: General psychology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

Category: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

Category: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

Category: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

Category: Food

By: dnatalia