الصفحة الرئيسية > Blossary: Charlotte Bronte
Charlotte Brontë was an English novelist and poet (21 April 1816 – 31 March 1855), the eldest of the three Brontë sisters who survived into adulthood and whose novels have become classics of English literature. She published her best known novel, Jane Eyre, under the pen name Currer Bell. he Rev. A. B. Nicholls, curate of Haworth since 1845, proposed marriage to Charlotte in 1852. The Rev. Mr. Brontë objected violently, and Charlotte, who, though she may have pitied him, was in any case not in love with him, refused him. Nicholls left Haworth in the following year, the same in which Charlotte's Villette was published. By 1854, however, Mr. Brontë's opposition to the proposed marriage had weakened, and Charlotte and Nicholls became engaged. Nicholls returned as curate at Haworth, and they were married, though it seems clear that Charlotte, though she admired him, still did not love him. In 1854 Charlotte, expecting a child, caught pneumonia. It was an illness which could have been cured, but she seems to have seized upon it (consciously or unconsciously) as an opportunity of ending her life, and after a lengthy and painful illness, she died, probably of dehydration.

الفئة: Literature

8 Terms

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

The name of three ladies, Charlotte, Emily, and Anne, daughters of a Yorkshire clergyman of Irish extraction: Charlotte, born at Thornton, Yorkshire; removed with her father, at the age of four, to ...

Domain: Language; المجال/التخصص: Encyclopedias Collected Term

Jane Eyre è un giovane orfano cresciuto da Mrs. Reed, sua zia crudele, benestante. Un servo di nome Bessie fornisce Jane con alcuni tra i pochi gentilezze che lei riceve, raccontando le sue storie e ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

這是勃朗特 ' s 第二部出版的小說後簡 · 愛 》 (最初發表在勃朗特姐妹下 ' s 化名柯勒貝爾)。這本小說是設置在約克郡 1811年 — — 12 期拿破崙戰爭和 1812 年戰爭所造成的工業大蕭條時期。這本小說是設置在約克郡紡織行業 Luddite 起義的背景下。 雖然勃朗特在寫雪麗,她的兄弟姐妹的三個死了。她的哥哥倫威爾死于 1848 年 9 月,和她妹妹艾米莉生病了,死 ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

C'était des Brontë ' deuxième roman publié de s après Jane Eyre (publié d'abord sous Brontë ' pseudonyme s Currer Bell). Le roman est situé dans le Yorkshire dans la période 1811-12, pendant ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

Tas bija Brontē ' s publicēja otro romānu pēc Džeina Eira (sākotnēji tika publicēts zem Brontē ' s pseidonīma Currer Bell). Romāns ir iestatīts Yorkshire periodā, 1811 – 12, industriāla krīze ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

Brontë yapıldı. ' s sonra Jane Eyre'deki ikinci yayınlanan romanı (başlangıçta Brontë altında Yayınlanan ' s takma keşfedilmesiyle Bell). Roman Yorkshire için yapılan dönemde 1811 – 12, ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

It was Brontë's second published novel after Jane Eyre (originally published under Brontë's pseudonym Currer Bell). The novel is set in Yorkshire in the period 1811–12, during the industrial ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  

nelson qiao

Jane Eyre is a young orphan being raised by Mrs. Reed, her cruel, wealthy aunt. A servant named Bessie provides Jane with some of the few kindnesses she receives, telling her stories and singing songs...

02:28, 12 September 2014
My other Blossarys

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

المجال/التخصص: Food

By: dnatalia

Basically its a food that provides consolation or ...

المجال/التخصص: Food

By: dnatalia