الصفحة الرئيسية > Blossary: The Borgias
Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a noble line, originally from Valencia, Spain, that established roots in Italy and became prominent in ecclesiastical and political affairs in the 1400s and 1500s. The house of the Borgias produced two popes and many other political and church leaders. Some members of the family became known for their treachery, bribery, adultery, theft and murder.

الفئة: History

8 Terms

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Lucrezia Borgia som dotter till påven Alexander VI och Vannozza dei Cattanei. Hennes bröder med Cesare Borgia, Giovanni Borgia och Gioffre Borgia. Lucrezia ' s familj kom senare till sammanfattar ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Lucrezia Borgia Papa Alexander VI ve Vannozza dei Cattanei kızı olarak. Erkek kardeşi Cesare Borgia, Giovanni Borgia Gioffre Borgia dahildir. Lucrezia ' acımasız Makyavelist siyaset ve cinsel ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Lucrezia Borgia som datter af Pave Alexander VI og Vannozza dei Cattanei. Hendes brødre omfattede Cesare Borgia, Giovanni Borgia og Gioffre Borgia. Lucrezia ' s familie senere kom til at være ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Lucrezia Borgia as the daughter of Pope Alexander VI and Vannozza dei Cattanei. Her brothers included Cesare Borgia, Giovanni Borgia, and Gioffre Borgia. Lucrezia's family later came to epitomize ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Cesare was born on 13 September 1475. He was the son of Pope Alexander VI (r. 1492–1503) and his long-term mistress Vannozza dei Cattanei. He was the brother of Lucrezia Borgia; Giovanni Borgia ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Giovanni Borgia, 2nd Duke of Gandía (c.1476–1497) was the son of Pope Alexander VI a member of the House of Borgia. He was the brother of Cesare, Gioffre, and Lucrezia Borgia. Giovanni, commonly ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Rodrigo Borgia - also known as Pope Alexander VI, was Pope from 11 August 1492 to his death on 18 August 1503. He is one of the most controversial of the Renaissance popes, and his Italianized ...

Domain: History; المجال/التخصص: European history

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

المجال/التخصص: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

المجال/التخصص: Food

By: dnatalia

Basically its a food that provides consolation or ...

المجال/التخصص: Food

By: dnatalia