الصفحة الرئيسية > Blossary: Science Fiction books
These books are the perfect choice for people who wish to escape reality for a while. Stories described in the given books push boundaries and create a world far away from here.

الفئة: Arts

26 Terms

Created by: anton.chausovskyy

Number of Blossarys: 25

My Terms
Collected Terms

Cerita berfokus pada "pertama seratus" — Partai awal yang harus mengukir keluar kehidupan di Mars dan memulai proses terraforming yang akan membuka jalan bagi masa depan pemukim. Sebagaimana halnya ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

Die Hauptfigur des Buches ist Valentine Michael Smith, einem Menschen, während die erste bemannte Mission zum Mars geboren. Nach wird von Marsianern aufgezogen wurde, kehrt Mike zur Erde, wo er ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

这个故事集中讲述"第一次百"— — 初始党的定居者必须开拓出火星上存在生命和开始将铺平未来的定居者的改造过程。为着这种规模的任何国际努力,它不需要长时间出现的分歧。有些人认为应该保留这颗行星。别人想要把它变成第二个地球,不惜代价。 ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

Câu chuyện tập trung vào "trăm đầu tiên" — bên ban đầu của những người định cư những người phải carve ra một cuộc sống trên sao Hỏa và bắt đầu quá trình terraforming sẽ mở đường cho những người định ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

그녀의 가까운 미래, 시간 여행 가능 하다 고 역사를 방문 하 고 과거의 이벤트를 관찰 기술을 활용. 주인공은 Kivrin Engle, 옥스포드 대학에서 중세 역사 전문 젊은 학생. 그녀는 검은 죽음 국가 겁 탈 하기 전에 그냥 14 세기 영국에 보내질 묻는다. 불행 하 게도, 타임 머신 운영 기술자 치명적인 인플루엔자 바이러스에 감염 된와, 1348 ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

L'histoire se concentre sur la « première centaine » — la partie initiale des colons qui doivent se tailler sortir une vie sur Mars et commencer le processus de terraformation qui ouvrira la voie aux ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

La historia se centra en los "primeros cien" — el partido inicial de colonos que debe tallar hacia fuera una vida en Marte y comenzar el proceso de terraformación que allanará el camino para futuros ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: Bestsellers

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

Born in North Carolina in 1983, Edward Snowden ...

المجال/التخصص: Politics

By: anton.chausovskyy

As one of the most important currencies in the ...

المجال/التخصص: Business

By: anton.chausovskyy

I create this glossary for the purpose of warning ...

المجال/التخصص: Arts

By: anton.chausovskyy

You should be aware of this products! They ...

المجال/التخصص:

By: anton.chausovskyy