الصفحة الرئيسية > Blossary: Robin Williams

الفئة: Entertainment

11 Terms

Created by: dnatalia

Number of Blossarys: 60

My Terms
Collected Terms

Delo je namenjeno za obresti, vključujejo in zabavati bralca ali občinstvo, v katerem ni strašna nesreča pride in da konča srečno za glavne like. Visoko komedija se nanaša na verbalne wit, kot so ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

Asphyxiation is a condition of blocked transport or use of oxygen by living organisms of the body. The condition can be caused by internal factors such as breathing problems caused by respiratory ...

Domain: Biology; المجال/التخصص: Physiology

Un travail destiné à intéresser, impliquer et amuser le lecteur ou le public, dans lequel aucune catastrophe terrible se produit et qui se termine avec bonheur pour les personnages principaux. Haute ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

A work intended to interest, involve, and amuse the reader or audience, in which no terrible disaster occurs and that ends happily for the main characters. High comedy refers to verbal wit, such as ...

Domain: Literature; المجال/التخصص: General literature

Chicago, Illinois, located in the center of the Midwestern prairie on the banks of Lake Michigan, has always played a special role in the national imagination. Known as "The City of Neighborhoods," ...

Domain: Culture; المجال/التخصص: American culture

Addiction is a condition that results when a person ingests a substance (e.g., alcohol, cocaine, nicotine) or engages in an activity (e.g., gambling, sex, shopping) that can be pleasurable but the ...

Domain: Health care; المجال/التخصص: 

Comedy resists definition. Some have argued that it is an adaptive strategy providing relief from the tragic or the mundane through laughter. To elicit this laughter, comedy assumes many forms. Types ...

Domain: Culture; المجال/التخصص: American culture

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

Charlotte Brontë was an English novelist and poet ...

المجال/التخصص: Literature

By: dnatalia

The term pharaoh ultimately was derived from a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Borgia Family, Spanish Borja, descendants of a ...

المجال/التخصص: History

By: dnatalia

Caviar refers to the salted eggs (roe) of the ...

المجال/التخصص: Food

By: dnatalia