Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

13 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

سه ستون در منا که به عنوان نماد طرد ابلیس سنگسار می‌شوند.

Domain: Religion; Category: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Category: Islam

پایه قبل از خدا می گیرد در صحرای عرفات یا "کوه از رحمت".

Domain: Religion; Category: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Category: Islam

موعظه توسط امام. عرفات جایی است که محود آخرین خطبه اش را خواند.

Domain: Religion; Category: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Category: Islam

ماهی که حج واجب در آن انجام می شود ، از هشتم تا سیزدهم.

Domain: Religion; Category: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Category: Islam

اطاعت، پرستش و تسلیم در برابر خداوند. وظیفه‌ای که مسلمان بر دوش دارد.

Domain: Religion; Category: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Category: Islam

عذاب برای کسانی که به اسلام اعتقاد ندارند، عذابی وحشتناک در آتش جهنم.

Domain: Religion; Category: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Category: Islam

مزد معتقد به اسلام در روز قضاوت، بهشت همچنین سرزمینی که آدم و حوا پیش از نافرمانی و اخراج از جنة العدن در آن می‌زیستند.

Domain: Religion; Category: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Category: Islam

یکتایی و یگانگی خداوند، مفهوم مهمی در اسلام.

Domain: Religion; Category: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

99 دانه برای عبادت که به مسلمانان کمک می کند 99 نام خداوند را به خاطر بسپارند.

Domain: Religion; Category: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Category: Islam

روز داوری، روزی که در آن خداوند همه ی ما از جمله ابلیس (یا شیطان) را به قضاوت خواهد کشید

Domain: Religion; Category: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Category: Islam

تسلیم در برابر خدا. گفته که هر مخلوقی که خودش می داند برای عبادت و ستایش آفریده شده است سوره 24:41

Domain: Religion; Category: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys