الصفحة الرئيسية > Blossary: Software Engineering
all about software engineering terms

الفئة: Engineering

20 Terms

Created by: paul01234

Number of Blossarys: 51

My Terms
Collected Terms
Arabic (AR)
Compare Language

Tarkvara arengu lähenemisviisi mille eesmärk on kiiresti pakkuda kvaliteetseid tarkvara kliendile ning ära tehtud ettemaksete tarkvaraarendus. Tavaliselt on andmebaasi programmeerimine ja arendamine ...

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

The process of managing changes to a software system and its components. Version management makes it possible to track the changes which have been made in each version of the system/component. It ...

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

A software development approach in which executable tests are written before coding the program. The set of tests are automatically ran every time changes are made to the program.

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

A software design method which defines the system models that should be developed, the guidelines and rules that should be used on the said models, and the process to be followed in the design ...

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

A system that recognizes and processes external events in real-time. The correctness of the system highly depends on what and how quickly it does its processes.

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

A software development approach whose goal is to rapidly deliver the quality software to the client and to take advantage of the recent advances in software development. Usually, database programming ...

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

Defines the quality of the processes and procedures that should be used. This includes selecting and instantiating standards for the processes and products. The most important system quality ...

Domain: Software; المجال/التخصص: Software engineering

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

all about Egyptian Gods and Goddesses

المجال/التخصص: Religion

By: paul01234

all about spells used in the movie or book Harry ...

المجال/التخصص: Entertainment

By: paul01234

all about terms related to database management

المجال/التخصص: Technology

By: paul01234

all about DOTA 2

المجال/التخصص: Entertainment

By: paul01234