الصفحة الرئيسية > Blossary: Famous Inventors
Some of the Famous Inventors of All time

الفئة: Science

7 Terms

Created by: farooq92

Number of Blossarys: 47

My Terms
Collected Terms
Arabic (AR)
Compare Language

จอร์จเอ็ดเวิร์ด Alcorn จูเนียร์รับทุนหลักสูตร 4 ปีศึกษาอ็อคซิเดนทัลใน Los Angeles ที่เขาจบศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตในสาขาฟิสิกส์ จอร์จเอ็ดเวิร์ด Alcorn รับปริญญา ด้วยเกียรตินิยมในขณะที่รายได้แปดตัว ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

In November of 1999 Randice-Lisa "Randi" Altschul issued a series of patents for the world's first disposable cell phone. Trademarked the Phone-Card-Phone®, the device is equal to thickness of three ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

In 1965, the first Master of FM Antenna system in the world designed to allow individual FM stations to broadcast simultaneously from one source, being erected on the Empire State Building in NYC. ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

George Edward Alcorn, Jr. received a four-year academic scholarship to Occidental College in Los Angeles, where he graduated with a Bachelor of Science in Physics. George Edward Alcorn received his ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

Dr. Ernst Alexanderson was the General Electric engineer who built a high-frequency alternator (a device that converts direct current into alternating current) that greatly improved radio ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

Howard Aiken and Grace Hopper designed the MARK series of computers in Harvard University. The MARK series of computers began with the Mark I in 1944. Imagine a giant room full of noisy, clicking ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

Thomas Adams first tried to change chicle into synthetic rubber products, before making a chewing gum. Thomas Adams attempted to build toys, masks, rain boots, and bicycle tires out of the chicle ...

Domain: People; المجال/التخصص: Scientists

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

The list shows some of the most popular cartoons ...

المجال/التخصص: Entertainment

By: farooq92

The list gives you description about some of the ...

المجال/التخصص: History

By: farooq92

We keep hearing about Green peace Activists, ...

المجال/التخصص: Other

By: farooq92

The list gives description of some of the most ...

المجال/التخصص: Animals

By: farooq92