الصفحة الرئيسية > Blossary: Corporate Social Responsibility CSR
Every business is usually meant for making business, i.e. making profit. Every business has too a duty to its community, whether it is to the workers by being a good employer, to the surrounding environment by causing harm as little as possible or to the share holders by delivering a reasonable return on investments, in all delivering the best to the stakeholders. Stakeholders are individuals or groups directly or indirectly affected by the Corporate culture, as well as those who may have interests in a corporate body or business or the ability to change its activities positively or negatively, such as : Business owners - Environmental activists - Governments - Trade Unions – Factory Workers – Raw Material suppliers – Point of Sale [POS] Customers. A company cannot thrive, grow without engaging its community, which includes its suppliers, its customers, its shareholders and members of the general public. The CSR shouldn’t be confused with Corporate philanthropy [loving mankind] like donating cash, foods, clothes to the have-nots, flood survivors or any disaster survivors. CSR is an umbrella concept covering various participating concepts, like Organisational Governance, Social Compliance, Social Responsibility, Corporate Philanthrophy, which include fields like Working conditions, Human Resources Management, Product Quality, Ethical Financing, Environmental protection, Community Welfare, Education & Health care, Donations to Good causes. There are some International Organisations and Programs providing and certifying CSR standards around the globe.

الفئة: Business

26 Terms

Created by: SharfuddinR

Number of Blossarys: 11

My Terms
Collected Terms

يتم الوصول إلى اللائحة الخاصة بالتسجيل، التقييم والتفويض والتقييد للمواد الكيميائية. أنها دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2007. أنه يبسط ويحسن الإطار التشريعي السابق على المواد الكيميائية في "الاتحاد ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Các tiêu chuẩn toàn cầu do Hiệp hội quốc tế cho nghiên cứu và thử nghiệm trong lĩnh vực sinh thái dệt (Oeko-Tex) với trụ sở tại Zürich (Thụy Sỹ). Nó hiện nay bao gồm viện 15 trung lập thử nghiệm và ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Celosvětový standard vydává Mezinárodní asociace pro výzkum a testování v oblasti textilních ekologie (Oeko-Tex) se sídlem v Curychu (Švýcarsko). V současné době zahrnuje 15 neutrální zkušební a ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Đạo Đức thương mại sáng kiến qu là một liên minh hàng đầu của công ty, công đoàn và phi chính phủ khuyến khích sự tôn trọng cho người lao động ' quyền trên khắp thế giới. Tầm nhìn của nó là để có ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Tisztességes viselni Alapítvány FWF egy független, non-profit szervezet, amely a vállalkozások és a gyárak, a ruhanemű munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek javítása érdekében.FWF barátait 80 ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Etisk handel initiativ ETI er en ledende allianse av selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner som fremmer respekt for arbeidere ' rettigheter over hele verden. Visjonen er å ha en en ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

OHSAS sanoista Ocupational terveys ja turvallisuus neuvoa Services.OHSAS 18001 (virallisesti ' BS OHSAS 18001: 2007 ') kuin ISO [ järjestön standardeja ] terveys- ja hallintajärjestelm ...

Domain: Business administration; المجال/التخصص: Business management

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

Protecting our planet from pollution is the talk ...

المجال/التخصص: Science

By: SharfuddinR

As 2014 football world cup is on lets know some ...

المجال/التخصص: Sports

By: SharfuddinR

Vision , visualizing or seeing is an act of eye ...

المجال/التخصص: Science

By: SharfuddinR

Vision , visualizing or seeing is an act of eye ...

المجال/التخصص: Science

By: SharfuddinR