الصفحة الرئيسية > Blossary: 9 Most Expensive Streets In The World

الفئة: Travel

10 Terms

Created by: Marouane937

Number of Blossarys: 58

My Terms
Collected Terms
Arabic (AR)
Compare Language

21.000 USD na kvadratni meter. Mnogi Rusije najbogatejših ljudi, ki tam živijo ali nepremičnine v tej ulici, ki omogoča, da eden od najbolj donosnih ulicah v Rusiji.

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

$21,000 Per square meter. Many of Russia's richest people living there or having real estates in this street, which makes it to one of the most lucrative streets in Russia.

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

$24,000 Per Square Meter. Very expensive street which located near to the city's naval . Wolseley Road is a road in the Sydney suburb of Point Piper. It is one kilometre long. It starts at New South ...

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

$27,500 Per Square Meter. Situated in one of the most beautiful vacation site of Italy, Porto Cervo, which attracts many tourists every single year.

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

$32,000 Per Square Meter. This street is consider as Paris business center, which bring together business men from all over the world.

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

$73,000 Per Square Meter. The fifth avenue is the most expensive street in Manhattan. If you are not rich, it's impossible to purchase a house over there. (Or even rent one for a while )

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

$73,000 Average per each square meter! That's pretty expensive isn't it? there are ONLY 15 houses in this street which curves throughout the island Kap Pera which located east to Niece.

Domain: Tourism & hospitality; المجال/التخصص: Tourist attractions

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر