الصفحة الرئيسية > Blossary: Gaming mouse
best gaming mouse, terms etc.

الفئة: Technology

11 Terms

Created by: farooq92

Number of Blossarys: 47

My Terms
Collected Terms

Un mouse cu nici un cablu care transmite semnale de infraroşu sau radio (RF) la un receptor de staţie de bază. Fără fir şoareci elimina cablul încurcarea asociate cu soiul cu fir. Tip infraroşu ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

Quelques conventions gestuelles se sont répandues, y compris le glisser et déposer le geste, dans laquelle : l'utilisateur presses le bouton de la souris pendant que le curseur de la souris survole ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

Ασύρματο ποντίκι που μεταδίδει υπέρυθρα σήματα ή ραδιοσήματα σε ένα βασικό δέκτη. Το ασύρματο ποντίκι λύνει όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τα καλώδια των ενσυρμάτων ποντικιών. Το ασύρματο ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

It is a surface for placing and moving a computer mouse. A mousepad enhances the usability of the mouse compared to using a mouse directly on a table by providing a surface to allow the tracking LED ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

A few gestural conventions have become widespread, including the drag and drop gesture, in which: The user presses the mouse button while the mouse cursor hovers over an interface object The user ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

A laser mouse is a type of computer pointing device that uses a laser beam rather than a ball to track the movement of the user's hand. This type of mice are becoming increasingly common because ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

A mouse with no cord that transmits infrared or radio signals (RF) to a base station receiver. Wireless mice eliminate the cord tangling associated with the corded variety. The infrared type requires ...

Domain: Computer; المجال/التخصص: Computer hardware

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

Some of the Famous Inventors of All time

المجال/التخصص: Science

By: farooq92

The list shows some of the most popular cartoons ...

المجال/التخصص: Entertainment

By: farooq92

The list gives you description about some of the ...

المجال/التخصص: History

By: farooq92

We keep hearing about Green peace Activists, ...

المجال/التخصص: Other

By: farooq92