الصفحة الرئيسية > Blossary: Eastern Christian Ranks
A blossary of different ecclesiastical ranks in Eastern Churches.

الفئة: Religion

26 Terms

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

A starets (Russian: стáрец, fem. стáрица) is an elder of a Russian Orthodox monastery who functions as venerated adviser and teacher. Elders or spiritual fathers are charismatic spiritual leaders ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Un protosyncellus ou protosynkellos est le principal adjoint de l'évêque de l'éparchie de l'exercice de l'autorité administrative dans une église orthodoxe ou catholique de l'est. Le poste équivalent ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Un protosyncellus o protosynkellos és el principal diputat del bisbe de un eparchy per a l'exercici de la potestat administrativa en una església ortodoxa oriental o orientals catòliques. La posició ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Ein Syncellus oder Protosynkellos ist der wichtigste Stellvertreter des Bischofs von einer Eparchie für die Ausübung der Verwaltungsbehörde in einer östlich-orthodoxen oder östliche katholische ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Protosyncellus או protosynkellos היא סגן המנהל של בישוף eparchy בתרגיל של רשות מינהלית הכנסייה האורתודוקסית המזרחית או המזרחית הקתולית. מיקום מקביל בכנסיות המערבי הוא כומר הכללי. Protosyncellus הוא ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Dyachok kilise işçiler kategorisi için tarihsel bir adıdır Rus geçmiş. Onlar rahip olmayan kimse, kilise ofisleri resmi hiyerarşisine dahil edildi. Görevlerini okumaları verilmesi ve cemaat şarkı ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Protosyncellus vai protosynkellos ir Trizīnijas par pilnvaru administratīvo austrumu pareizticīgo vai austrumu katoļu baznīcas bīskaps galvenais vietnieks. Līdzīgu pozīciju rietumu kristīgās baznīcas ...

Domain: Religion; المجال/التخصص: Christianity

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

المجال/التخصص: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

المجال/التخصص: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

المجال/التخصص: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

المجال/التخصص: Arts

By: Silentchapel