الصفحة الرئيسية > Blossary: Contemporary Concept
Contemporary concept that may be developed and actuated to the real implementation.

الفئة: Education

2 Terms

Created by: vanelski

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms
Arabic (AR)
Compare Language

«Yuvgota» είναι συντομογραφία του «Έχετε ένα Α!» Είναι ένας κινητήριος όρος που χρησιμοποίησα για να τους μαθητές μου που τους δίνω ήδη "Α" για τα θέματα (εργονομία και σχεδιασμός εγκαταστάσεων). Η ...

Domain: Business services; المجال/التخصص: Education & training; Motivational Terms

"Yuvgota" is abbreviation of "You have got an A!" It is a motivational term I used to my students that I already give them "A" for the subjects (Ergonomics and Plant Layout Design). The baseline is, ...

Domain: Business services; المجال/التخصص: Education & training; Motivational Terms

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
Other Education Blossarys

Online academic custom essay writing services ...

Category: Education

By: gracedawkins

Not in a mood to write your academic papers? Ask ...

Category: Education

By: jamesowens90

1. Not in a mood to write your academic papers? ...

Category: Education

By: jamesowens90

A literature review is a comprehensive summary of ...

Category: Education

By: nealmiller