الصفحة الرئيسية > Blossary: Citrus fruits
A blossary on different kinds of citrus fruits.

الفئة: Food

21 Terms

Created by: Silentchapel

Number of Blossarys: 95

My Terms
Collected Terms

Sânge portocaliu este o varietate de orange (Citrus × sinensis) cu crimson, aproape-sanguine-colorate carne. Fructul este mai mică decât o portocală medie; pielea sa este, de obicei, fără sâmburi, ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

Glauca di agrumi è anche conosciuto come calce del deserto. È un arbusto spinoso o piccolo albero originario del Queensland, Nuovo Galles del sud e Australia meridionale. Il frutto del deserto di ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

Citrus hystrix is a thorny bush, 5-10m tall, with aromatic and distinctively shaped "double" leaves. The kaffir lime is a rough, bumpy green fruit. The green lime fruit is distinguished by ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

Kabosu is a juicy green citrus fruit closely related to the yuzu with the sharpness of lemon, used instead of vinegar in some Japanese dishes. It grows on a flowering plant with sharp thorns, and the ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

The Greek citron variety of citrus medica (Hebrew: אתרוג קורפו‎ or יְוָנִי) was botanically classified by Adolf Engler as the "variety etrog". This is remarking on its major use for the ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

The Australian Finger Lime plant, Citrus australasica is a thorny understorey shrub or small tree of lowland subtropical rainforest and dry rainforest in the coastal border region of Queensland and ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

Citrus glauca is also known as Desert Lime. It is a thorny shrub or small tree native to Queensland, New South Wales, and South Australia. The desert lime fruit is a highly prized bushfood used in a ...

Domain: Fruits & vegetables; المجال/التخصص: Citrus fruit

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
My other Blossarys

A Blossary on mergers and acquisitions by Apple.

المجال/التخصص: Technology

By: Silentchapel

A blosssary of mergers and acquisitions by ...

المجال/التخصص: Business

By: Silentchapel

A blossary of mergers and acquisitions by Google.

المجال/التخصص: Business

By: Silentchapel

A blossary of Disney characters.

المجال/التخصص: Arts

By: Silentchapel