الصفحة الرئيسية > Blossary: Office 365
Office 365 is a Microsoft cloud-based platform for enterprise collaboration and productivity

الفئة: Technology

Company: مايكروسوفت

41 Terms

Created by: GiusNR

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Microsoft Dynamics CRM online jest jako narzędzie zarządzania (CRM) relacji klienta przez Internet do sprzedaży, marketingu i obsługi klienta zespoły pracują razem i dostęp do informacji, szybko, ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

Palavra on-line é um poderoso editor de texto que torna fácil de ler e escrever documentos de qualquer lugar e qualquer dispositivo. Ajuda a salvar arquivos na nuvem e colaborar e co-autor seus ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

Powerpoint online is a powerful presentation tool to keep your ideas focused, flexible and in control. It helps make a difference with stylish and creative design in a very easy way. It can save ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

Video di Office 365 offre alle organizzazioni con una destinazione sicura, a livello aziendale per la pubblicazione, condivisione e alla scoperta dei contenuti. Video ora è uno strumento di prima ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

Excel のオンラインはどのヘルス データ ・ レイアウト、再フォーマットしそれを再配置および分析を行う強力なスプレッドシートです。チャートやグラフを持つレポートを取得し、お客様の情報の傾向やパターンを見つけます。クラウドにファイルを保存し、共同作業および協力者との共著者。 ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

Microsoft Dynamics CRM online ist als Kunde Verhältnis-Management (CRM)-Tool über das Internet, Vertrieb, Marketing und Kundendienst-Teams zusammenarbeiten und auf Informationen zugreifen, schnell, ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

PowerPoint online to narzędzie potężne prezentacji zachować swoje pomysły koncentruje się, elastyczność i kontrolę. Pomaga różnicy z stylowe i kreatywny projekt w bardzo prosty sposób. To zapisywanie ...

Domain: Technology; المجال/التخصص: Information technology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
Other Technology Blossarys

Hotmail users may find problems while sending or ...

Category: Technology

By: advsoftware

Users must log in with their Optus My Account ...

Category: Technology

By: advsoftware

Find out quick technical support for any type of ...

Category: Technology

By: advsoftware

ATT email users sometimes failed to work on ...

Category: Technology

By: advsoftware