الصفحة الرئيسية > Blossary: Weather
A list of weather definitions, terms used by meteorologists, forecasters, weather observers, and in weather forecasts

الفئة: Arts

35 Terms

Created by: Mona Liza

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Anders Celsius was born in Uppsala, Sweden, on November 27, 1701. Anders Celsius was an astronomer who invented the Celsius temperature scale, the most widely used in the world today. Celsius is ...

Domain: 499558; المجال/التخصص: 510452

Den intenst lyse del af solens synlige for det blotte øje; den "overflade" af solen. Nå temperaturer på omkring 11.000 ° F, er det del af solens atmosfære, som udsender løbende elektromagnetisk ...

Domain: Natural environment; المجال/التخصص: Atmosphere

Ένα μέτρο της αδιαφάνειας του ατμόσφαιρα, και ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη απόσταση το ένα μπορεί να δει εξέχοντα αντικείμενα με κανονική όραση. Την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει διάφορους όρους ...

Domain: Natural environment; المجال/التخصص: 

The position of the sun during the course of the year as it appears to move though successive constellations. Also, the band where the ecliptic runs centrally through the celestial sphere and ...

Domain: Natural environment; المجال/التخصص: 

A measure of the opacity of the atmosphere, and therefore, the greatest distance one can see prominent objects with normal eyesight. The National Weather Service has various terms for visibility. ...

Domain: Natural environment; المجال/التخصص: 

The sound emitted by rapidly expanding gases along the channel of a lightning discharge. Over three-quarters of lightning's electrical discharge is used in heating the gases in the atmosphere in and ...

Domain: Natural environment; المجال/التخصص: Climate

Any object that orbits a celestial body, such as a moon. However, the term is often used in reference to the manufactured objects that orbit the earth, either in a geostationary or a polar manner. ...

Domain: Natural environment; المجال/التخصص: 

Member comments


( You can type up to 200 characters )

انشر  
Other Arts Blossarys

Go for the best wedding invitation printing ...

Category: Arts

By: sera1789corner

Glossário sobre o cinema de animação, traz os ...

Category: Arts

By: beccamonteiro

zero

Category: Arts

By: dsfdsfsdf

This is a multipurpose responsive website ...

Category: Arts

By: templateonweb