Sunita Dahal

Abhaipur, الهند

3 المصطلحات    0 معاجم    0 متابعين    16673 الجمهور

Sunita Dahal

Abhaipur, الهند

3 المصطلحات    0 معاجم    0 متابعين    16673 الجمهور

مصطلحات Sunita Dahal

कीरा

حيوانات; الحشرات

अण्डा पार्ने प्राणी, जसले आमाको शरीर बाहिर बच्चा जन्माउँछ ।

अण्डा लिने, अण्डज

حيوانات; الحشرات

अण्डा उत्पादन गर्ने किराको मुनिबाट वा पछिल्तिरबाट बढ्दै गएको एउटा उप-अंग जो किराले अण्डा जमा गर्न प्रयोग गर्छ ...

भालू

حيوانات; Bears

bear (बेय्‍र्) ना. र क्रि. भालु, आड, अडेस; क्रि. खप्नु, झेल्नु, (ने.) सहयायगु, भोग्नु, बिताउनु, बरदास्त गर्नु, खपनू, बेहोर्नु, खेप्नु, धान्नु, सहनु, भुत्तनु, खामस गर्नु, भोग्नु, ...

الجمهور(16673) عرض كل

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم