springvn20

فيتنام

New member *__*

44 المصطلحات    0 معاجم    6 متابعين    23154 الجمهور

springvn20

فيتنام

New member *__*

44 المصطلحات    0 معاجم    6 متابعين    23154 الجمهور

مصطلحات springvn20

Đồng Euro

خدمات مالية; العملات العالمية

Loại tiền tệ duy nhất cho các nước thành viên trong khối liên minh Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Đồng Euro chính thức lưu hành tháng 1/1999 như một cách tăng cường ...

Cổ phiếu có thể mua lại

خدمات مالية; التمويلات

Một tính năng cho phép một công ty phát hành mua lại tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn của trái phiếu.

Các quỹ nợ địa phương Alabama

خدمات مالية; التمويلات

Quỹ giới hạn đối với những chứng khoán được miễn thuế ở Alabama, nhà nước (miễn thuế 2 lần) hoặc thành phố (miễn thuế 3 lần)

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم