مصطلحات sanjaj

тенезмус

طبية; طب الجهاز الهضمي

Осећај сталне потребе за пражњењем црева. То може бити болно и повезано са грчевима и невољним напрезањем. Појава је уобичајена код обољења која утичу на ректум, као што су ...

индикација

طبية; Implants and interventional materials

конкретна терапијска или дијагностичка употреба, намена

информациона порука

طبية; Implants and interventional materials

софтверска порука која само указује на информацију