norriew05

ماليزيا سيريمبان, ماليزيا

5 المصطلحات    0 معاجم    0 متابعين    14383 الجمهور

norriew05

ماليزيا سيريمبان, ماليزيا

5 المصطلحات    0 معاجم    0 متابعين    14383 الجمهور

مصطلحات norriew05

peruntukan

إعلان; لوحة الإعلانات

Jumlah unit yang diperlukan untuk mencapai tahap Kadar Mata Kasar (Gross Rating Point) yang diingini untuk pasaran tertentu. Paparan poster panel tradisional sebilangannya ...

butiran kewangan

خدمات مالية; علم المحاسبة

Unit matawang digunakan dan modal/harta dan hutang-piutang yang diterima atau dibayar dalam bentuk tetap atau unit matawang yang ditentukan

bayaran minima pajakan

خدمات مالية; علم المحاسبة

Bayaran bagi tempoh pemajakan dimana pemajak perlu membayar, kecuali sewa kontingensi, biaya bagi perkhidmatan dan cukai perlu dibayar dan bayaran balik oleh tuan pajak, berserta: ...

الجمهور(14383) عرض كل

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم