Minh Thien Ho

Phan Thiet, Vietnam

105 المصطلحات    0 معاجم    0 متابعين    8454 الجمهور

Minh Thien Ho

Phan Thiet, Vietnam

105 المصطلحات    0 معاجم    0 متابعين    8454 الجمهور

مصطلحات Minh Thien Ho

Luật của Benford

محاسبة; تدقيق

Luật toán học áp dụng cho tất cả các loại con số có nguồn gốc từ các con số khác (chẳng hạn như số tiền bán hàng, được tính bằng cách nhân số lần bán ra với đơn giá). Nó ...

tính giá thành từng việc

محاسبة; تدقيق

kỹ thuật tính giá thành cụ thể theo đơn đặt hàng, được sử dụng trong các trường hợp cho từng công việc khác nhau và được thực hiện theo thông số kỹ thuật của khách hàng. ...

chi phí chung gián tiếp

محاسبة; تدقيق

Chi phí không liên quan trực tiếp (như chi phí văn phòng, chi phí điện thoại, R&D) đến việc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

الجمهور(8454) عرض كل

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم