Tulkin Yusupov

Tashkent, أوزبكستان

118 المصطلحات    0 معاجم    1 متابعين    28085 الجمهور

Tulkin Yusupov

Tashkent, أوزبكستان

118 المصطلحات    0 معاجم    1 متابعين    28085 الجمهور

مصطلحات Tulkin Yusupov

keton moddalar

الكيماويات العضوية; الأحماض العضوية

Beta-oksimoy kislota, atsetosirka kislota va atsetondan iborat, jigarda moy kislotalar va uglevod almashinuvidan hosil bo'luvchi, tahminan 78:20:2 nisbatdagi moddalar aralashmasi. ...

kuch

كيمياء; كيمياء عامة

Massaga ta'sir qilganda tezlanishga olib keladigan subyektiv tushuncha. Isaak Nyutonning ikkinchi harakat qonuniga asosan: kuch = massa * tezlanish.

proton

كيمياء; كيمياء عامة

Yadroning musbat zaryadga ega tarkibiy qismi. Protonlar soni atom raqamiga teng.

الجمهور(28085) عرض كل

متابعين(1) عرض كل

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم