مصطلحات Sudakov Vladimir

bazén vyhoreného paliva

طاقة; طاقة نووية

Zariadenie na mokré skladovanie a dochladzovanie vyhorených (použitých) palivových kaziet, ktoré boli vybraté z reaktora.

palivové tablety

طاقة; طاقة نووية

Uránové palivo pre jadrové reaktory vo forme keramických valčekov s výškou okolo 12 mm a s priemerom okolo 9,6 mm. Tieto tablety sú uložené do dlhých rúrok, ktoré tvoria palitové ...

nádoba reaktora

طاقة; طاقة نووية

Technologické zariadenie, v ktorom prebieha riadená reťazová reakcia. Nádoba reaktora obsahuje aktívnu zónu (tvorenú palivovými prútmi, riadiacimi prútmi a prístrojovým vybavením ...

الجمهور(25138) عرض كل

متابعين(1) عرض كل

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم