مصطلحات

сянка за очи

مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة; مستحضرات التجميل

Оцветен козметичен продукт, използван за нанасяне на клепачите на очите и върху веждите, за да ги акцентира. Сенките за очи обикновено са в три форми - на прах, във вид на крем ...

апгар-тест

رعاية الأطفال; فترة الحمل

Първото изследване на новороденото бебе Провеждан една минута след като бебето се роди, след това отново след пет минути, апгар-тестът оценява външния вид на новороденото (цвят на ...

автоложно кръвопреливане

رعاية الأطفال; فترة الحمل

Кръвопреливане от собствената кръв на човека. Понякога, в очакване на операция, жената може да дари собствената си кръв, която да бъде използвана ...

الجمهور(11158) عرض كل

متابعين(0) عرض كل

ليس لدي متابعين حتى الان

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم