Marga Ramis

أسبانيا

Help my customers to earn more money with top quality texts.

345 المصطلحات    0 معاجم    4 متابعين    53340 الجمهور

Marga Ramis

أسبانيا

Help my customers to earn more money with top quality texts.

345 المصطلحات    0 معاجم    4 متابعين    53340 الجمهور

مصطلحات Marga Ramis

Colonoscòpia virtual (VC)

طبية; طب الجهاز الهضمي

Procediment que utilitza raigs X i ordinadors per produir imatges del còlon en dues i tres dimensions i els mostra en una pantalla. Una colonoscòpia virtual es pot realitzar amb ...

Traduir error al servidor, del servidor

اللغة; أطرف الترجمات

Aquest és un exemple clàssic d'una mala traducció de màquina anar tot el camí. El propietari d'un restaurant xinès volia la seva senyalització botiga traduït a anglès, així que va ...

línia especial de turisme

اللغة; أطرف الترجمات

Línies d'autobús de gira. Per desgràcia, de paraules en anglès no pot ser dividit tan a la lleugera, o significa coses totalment diferents.