مصطلحات Jasna Gonda

нет-зналац

إعلان;

Познавање Интернета. Подразумева више од повременог крстарења Вебом и коришћења електронске поште. Нет-зналац поседује следећи ниво вештина на Интернету/Вебу, где спада преузимање ...

bezbednost podataka

خدمات تكنولوحيا المعلومات;

Sredstvo kojim se podaci obezbeđuju od oštećenja, kao i prikladna kontrola pristupanja podacima. Bezbednost podataka pomaže da se obezbedi tajnost i zaštite lični podaci.

Učinkovit režim rada

خدمات تكنولوحيا المعلومات;

Hardversko podešavanje VAIO kojim se iskorišćavaju grafičke mogućnosti čipa za bolju i glatku reprodukciju videa. Međutim, ovaj režim brže troši baterije, pa se za duža putovanja ...

الجمهور(27012) عرض كل

متابعين(1) عرض كل

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم