مصطلحات Haianh

Pha

أجهزة كهربائية; مولدات

Pha liên quan đến số cuộn dây trên một cuộn phát sóng xoay chiều (máy phát điện xoay chiều) Trong một máy phát điện xoay chiều ba pha có 3 cuộn dây, điển hình được chỉ định là ...

Điện ba Hertz (Hz)

أجهزة كهربائية; مولدات

Thuật ngữ Hertz là ký hiệu biểu thị cho số vòng trên một giây (CPS) và cũng được dùng để diễn tả tần số Thiết bị ở Mỹ thường dùng 60Hz, trong khi ở những nơi khác là ...

Tần số

أجهزة كهربائية; مولدات

Tần số là số vòng trên một đơn vị thời gian của bất kì khối lượng biến đổi có tính chu kỳ nào, ví dụ như điện áp xoay chiều hoặc dòng điện xoay chiều Nó thường đợc hiển thị dưới ...

متابعين(1) عرض كل

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم