Ariunaa

Ulaanbaatur, مونغوليا

Know it, do it

51 المصطلحات    0 معاجم    1 متابعين    25818 الجمهور

Ariunaa

Ulaanbaatur, مونغوليا

Know it, do it

51 المصطلحات    0 معاجم    1 متابعين    25818 الجمهور

مصطلحات Ariunaa

суудал байгаа

عامة; متنوعة

Хурал зөвлөлгөөн, семинар, тусгай хичээл, үзмэр зэрэгт оролцох боломжтой байгааг хэлнэ.

-д амьдардаг

عامة; متنوعة

Тухайн хүний байнга оршин суудаг улс орон.

хөө

عامة; متنوعة

Дутуу шаталтаас үүдэлтэй хар өнгийн бодис, гол төлөв нүүрстөрөгчийн сул тоосонцроос тогтоно.

الجمهور(25818) عرض كل

متابعين(1) عرض كل

التالي(0) عرض كل

لا اتابع أي مستخدم